A. SobolewskiSzanowne Koleżanki i Koledzy, 

mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w XXXII konferencji naukowo-technicznej KOKSOWNICTWO 2024, która w tym roku odbędzie się w dniach 3-4 października w Hotelu Klimczok Resort & SPA w Szczyrku.

Wierzę, że Konferencja ta jak co roku stanie się platformą wymiany myśli naukowej i praktycznych rozwiązań inżynierskich.

Instytut Technologii Paliw i Energii oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego Oddział Karbochemii od ponad 30 lat są organizatorem konferencji, która jest najważniejszym wydarzeniem dla inżynierów i techników związanych z branżą koksochemiczną.

Koksownictwo stanowi ważne ogniwo gospodarki kraju. Polska od szeregu lat jest kluczowym producentem koksu w UE. W roku bieżącym jubileuszowa konferencja odbędzie się w dniach od 3-4 października 2024 r. w Hotelu Klimczok Resort & SPA w Szczyrku i stanowić będzie forum wymiany najnowszej wiedzy i doświadczeń praktycznych branży koksowniczej oraz przemysłów kooperujących z koksownictwem.  Podczas konferencji zaprezentowane zostanie szereg innowacyjnych rozwiązań technologicznych stosowanych w koksownictwie światowym oraz prace koksownii w zmiennych uwarunkowaniach gospodarki światowej.

Jak długo gospodarka UE i świata będzie potrzebować koksu? Czy polityka klimatyczna UE doprowadzi do masowego zamykania koksowni? Koksownia  bez  koksowników  –  sztuczna inteligencja w koksownictwie? To tylko niektóre z pytań, na które będziemy – mamy nadzieję w licznym gronie starać się odpowiedzieć podczas obrad KOKSOWNICTWO 2024.

Jesteśmy przekonani, że nasze spotkanie w ramach dialogu technologicznego Polska – Świat otworzy nowe możliwości dla innowacyjnych rozwiązań tak w zakresie informatyzacji jak i modernizacji procesu koksowania.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,dzielenie się doświadczeniem i zapoznanie z rozwiązaniami technologicznymi wdrożonymi w innych podmiotach to naturalny proces na drodze postępu technicznego. Dzięki współpracy i wymianie informacji nasza działalność produkcyjna staje się doskonalsza, bardziej efektywna i bezpieczniejsza środowiskowo.

W imieniu Zarządu Oddziału Karbochemii SITPH serdecznie zapraszam na KOKSOWNICTWO 2024!

Aleksander Sobolewski
Dyrektor Instytutu Technologii Paliw i Energii
Prezes Oddziału Karbochemii SITPH