Koszt obejmuje uczestnictwo w wykładach, komplet materiałów konferencyjnych, udział w imprezach towarzyszących, koszty wyżywienia oraz koszty organizacyjne.

Koszt uczestnictwa w konferencji dla jednej osoby: 2500,00 zł brutto

Opłata nie obejmuje kosztów noclegów.

Istnieje możliwość zaprezentowania w trakcie konferencji stoiska wystawienniczego (firmowego) z materiałami reklamowymi.

Opłata dodatkowa wynosi: 4000,00 zł brutto

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o dokonanie wpłaty na rachunek:

Instytut Technologii Paliw i Energii
Bank Pekao S.A. Oddz. Zabrze
55 1240 4227 1111 0000 4846 4097

do dnia 1 września 2024 r.

Każdy uczestnik uiszcza opłatę za noclegi we własnym zakresie w terminie do 5.09.2024 r.

Rezerwację noclegu w hotelu dokonujemy używając hasła „KOKSOWNICTWO”.
Dla uczestników konferencji obowiązują ceny promocyjne.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji po 1.09.2024 r.
wpłaty za uczestnictwo nie będą zwracane.