Honorowy patronat nad XXXII Konferencją naukowo-techniczną KOKSOWNICTWO 2024 objął Minister Aktywów Państwowych oraz Minister Przemysłu.