W dniu 7 grudnia 2022 r. odbyło się seminarium pt.: „Właściwości paliw stałych – nowe paliwa – nowe wyzwania”. Seminarium zorganizowano w ramach działalności Ogólnokrajowej Sieci Laboratoriów Nadzorowanych LABIOMEN.

Spotkanie to było okazją do przekazania informacji o parametrach jakościowych paliw stałych stosowanych obecnie na polskim rynku.

W trakcie seminarium wygłoszono następujące referaty:

  • „Właściwości fizykochemiczne biomasy cow dung w aspekcie energetycznego wykorzystania w procesie spalania”, Aneta Szymajda, Enea Ciepło sp. z o.o. – Białystok;
  • „Badania jakości nowych polskich i zagranicznych paliw stałych stosowanych w energetyce”, Edyta Misztal, ITPE – Zabrze;
  • „Obliczanie ciepła spalania oraz wartości opałowej w węglu kamiennym i biomasie stałej”, Barbara Jagustyn, ITPE – Zabrze.

Instytut Technologii Paliw i Energii składa uczestnikom serdeczne podziękowania za liczny udział w seminarium.