Serdecznie zapraszamy do udziału w corocznym szkoleniu, organizowanym w ramach działalności Ogólnokrajowej Sieci Labora toriów Nadzorowanych LABIOMEN. Szkolenie pt.:”Doskonalenie technik analitycznych badań właściwości paliw stałych (część 12)” odbędzie się dnia 27 kwietnia 2022 r., o godz. 10.00 w wersji on-line na platformie Microsoft Teams.

W tym celu Uczestnicy seminarium otrzymają s tosowny link, umożliwiający połączenie zdalne.

Program szkolenia.