Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w rundzie badań biegłości SRF/5/2021 dotyczącej analiz stałego paliwa wtórnego. Akredytowany zakres badań SRF1 obejmuje następujące parametry jakościowe: zawartości wilgoci w próbce analitycznej, popiołu, siarki całkowitej, węgla całkowitego, wodoru, zawartość biomasy, zawartość nie-biomasy, oraz ciepło spalania. Nieakredytowany zakres badań SRF2  obejmuje następujące parametry jakościowe: zawartości chloru, rtęci.

Runda badań biegłości SRF/5/2021 organizowana jest zgodnie z aktualnym programem badań biegłości STAŁE PALIWA WTÓRNE I ODPADY PALNE, wydanie C z dnia 24.07.2017 r.

Niniejszy program badań biegłości skierowany jest do laboratoriów badawczych, które rutynowo wykonują badania stałego paliwa wtórnego. Obiekt badania biegłości powinien być traktowany przez Uczestnika w ten sam sposób jak rutynowo badana próbka.

W bieżącej rundzie badań biegłości rozsyłana będzie analityczna próbka stałego paliwa wtórnego.

Udział w rundzie jest odpłatny i wynosi:
– zakres SRF1   ?   1200,00 zł netto
– zakres SRF2   ?     350,00 zł netto.

W celu zgłoszenia się do udziału w niniejszej rundzie należy przesłać zlecenie na wykonanie usługi oraz zamówić próbki poprzez platformę EBOU (Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika) dostępną pod adresem http://ichpw.net/ichpw_bb_multi/

Prawidłowe zgłoszenie uczestnictwa w rundzie badania biegłości potwierdza wyświetlony monit: ?Zgłoszenie uczestnictwa w badaniu biegłości [numer rundy] przez uczestnika o numerze identyfikacyjnym [numer identyfikacyjny] zostało przyjęte w dniu [data i godzina zgłoszenia]?.

Zgłoszenie uczestnictwa zostanie potwierdzone przesłaniem dokumentu ?Potwierdzenie przyjęcia zamówienia?. Prosimy nie dokonywać przedpłat. Faktury zostaną wystawione po udostępnieniu Raportu z badań w platformie EBOU w postaci pliku .pdf.

Organizator gwarantuje wszystkim Uczestnikom poufność wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w programie. Uczestnik jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania harmonogramu danej rundy, a w szczególności terminu wykonania badań i terminu przesłania wyników z badań do organizatora. Wyniki badań, które nie zostaną przesłane w wyznaczonym terminie, nie będą brane pod uwagę.

Harmonogram • przyjmowanie zgłoszeń poprzez EBOU

do dnia 30.09.2021r

 • wysłanie próbek Uczestnikowi (przesyłka kurierska)

od dnia 21.10.2021r
do dnia 22.10.2021r

 • wysłanie poprzez EBOU Arkusza wyników do Organizatora

do dnia 12.11.2021r

 • wysłanie skanu podpisanego Arkusza wyników do Organizatora

do dnia 10.12.2021r

Osoby odpowiedzialne za organizację rundydr hab. inż. Sławomir Stelmach prof. IChPW
 • Koordynator OBB,
  tel. (32) 271 00 41 wew. 300

mgr inż. Mariusz Mastalerz

 • Z-ca Koordynatora OBB,
  tel. (32) 271 00 41 wew. 234

mgr inż. Mateusz Kochel

 • Statystyk OBB,
  tel. (32) 271 00 41 wew. 553