jcoal17 grudnia miała miejsce wizyta robocza przedstawicieli Japan Coal Energy Center w Instytucie.
Wizytę składali: dyrek tor zarządzający Japan Coal Energy Center Hashiguchi wraz z panami Miyaoka i Okabe z Departamentu Współpracy z Zagranicą JCOAL.
W ramach spotkania zostało przekazane IChPW i GIG, podpisane przez Prezesa JCOAL Osamu Tsukamo to porozumienie o współpracy przy realizacji wspólnych projektów, zawarte we wrześniu 2015.

W trakcie krótkiego spotkania rozmawiano o planowanych w przyszłym roku działaniach.