W tym miesiącu przedstawiamy artykuł au torstwa: Martyny Nowak, pracownika Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, pod tytułem: „Wytwarzanie i przetwarzanie osadów ogólnych w państwach członkowskich w aspekcie Rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 w sprawie statystyk odpadów„, który ukazał się w języku polskim i angielskim w czasopiśmie Chemik (CHEMIK 2015, 69, 10, str. 95-96)

Życzymy przyjemnej lektury!

Artykuł jest dostępny tutaj pdf  pdf EN

Artykuły archiwalne znajdą Państwo tutaj