MG                    logo60lat

                    

W tegorocznej konferencji brało udział około 150 uczestników z kraju i zagranicy. Jak co roku konferencja została podzielona na:

 1. Sesję plenarną – STRATEGICZNE PROBLEMY KOKSOWNICTWA

oraz cztery sesje techniczne:

 1. EKSPLOATACJA BATERII
 2. EKSPLOATACJA WĘGLOPOCHODNYCH
 3. INWESTYCJE I ROZWÓJ
 4. NAUKA I ŚRODOWISKO

Poniżej zamieszczamy wystąpienia uczestników wygłoszone w trakcie trwania konferencji Koksownictwo 2015.

SESJA PLENARNA

 1. Polski Koks i Grupa JSW ważnym ogniwem europejskiego rynku węgla koksowego i koksu ? T. Wenecki (Polski Koks S.A., Ka towice)
 2. Drogi rozwoju polskiego koksownictwa ? A. Sobolewski, L. Kosyrczyk (IChPW, Zabrze)
 3. Niezależność energetyczna zakładu koksowniczego ? Z. Figiel (BP Koksoprojekt Sp.zo.o., Zabrze), Z. Robak (IChPW, Zabrze)

Sesja I – EKSPLOATACJA BATERII

 1. Wpływ czasu składowania na właściwości zamorskich węgli koksujących oraz uzyskanych z nich koksów ? Ł. Smędowski (IChPW, Zabrze), T. Rozhkova (Centre de Pyrolyse de Marienau, Francja), D. Gajic (DMT GmbH & Co. KG, Niemcy), A. Sobolewski, M. Piechaczek, G. Różycki (IChPW, Zabrze)
 2. Możliwości sterowania siłą wypychania koksu z komór baterii koksowniczych w aspekcie wydłużenia czasu pracy masywu ceramicznego baterii koksowniczej ? J. Mytych (ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach), G. Jakubina (IChPW, Zabrze)
 3. System zasypowy vs System ubijany ? porównanie parametrów technologicznych i strukturalnych koksu ? M. Rejdak (IChPW, Zabrze), A. Strugała (AGH, Kraków), R. Wasielewski, M. Tomaszewicz, M. Piechaczek (IChPW, Zabrze)
 4. Zas tosowanie nowoczesnych systemów transportu pyłu na przykładzie Koksowni Przyjażń grupy JSW KOKS S.A.  ? R. Jankowski, T. Grzyb (JSW KOKS S.A., Zabrze)
 5. Normalizacja warunków eksploatacji baterii koksowniczej jako is totny element jej sprawnego funkcjonowania ? G. Jakubina, L. Kosyrczyk, G. Nowicki (IChPW, Zabrze)
 6. Nowa procedura oznaczania wskaźnika wytrzymałości mechanicznej koksu odlewniczego Micum M80 ? H. Błądek (Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze ?Vicotria? S.A.,Wałbrzych), B. Mertas, A. Sobolewski (IChPW, Zabrze)

Sesja II – EKSPLOATACJA WĘGLOPOCHODNYCH

 1. Analiza efektów technologicznych po uruchomieniu nowego – drugiego ciągu absorpcji i desorpcji benzolu w Koksowni Przyjaźń JSW KOKS SA ? Koksowni Przyjaźń ? S. Nowak, R. Wołek (JSW KOKS S.A., Zabrze)
 2. Doświadczenia ruchowe w eksploatacji nowych kolumn desorpcyjnych amoniaku w JSW KOKS S.A. ? K. Szafraniec, T. Szeszko, R. Wołek, B. Gierwa towski, T. Zaręba (JSW KOKS S.A., Zabrze)
 3. Współczesny przerób smoły koksowniczej w odniesieniu do świa towego rynku produktów jej przerobu ? Z. Robak, A. Sobolewski, Z. S tompel (IChPW Zabrze)

Sesja III – INWESTYCJE I ROZWÓJ

 1. Skanowanie 3D przy projek towaniu i realizacji inwestycji w Koksownictwie ? Z. Figiel, P. Dzikowicz (BP Koksoprojekt Sp.z o.o., Zabrze)
 2. Zas tosowanie rachunku opcji rzeczowych do oceny efektywności ekonomicznej aktywnie zarządzanych i powiązanych projektów inwestycyjnych w koksownictwie ? P. Żarczyński, W. Kaczmarek, C. Sikorski (ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach), A. Strugała, P. Grzesiak (AGH, Kraków)
 3. Nowe narzędzia dla badania jakości węgla i koksu ? B. Mertas, A. Sobolewski, M. Ściążko, M. Janasik, (IChPW, Zabrze)
 4. Instalacja wdmuchiwania pyłu węglowego w warunkach kombinatu hutniczego Třinecké železárny ? J. S tonawski, S. Czudek (Třinecké železárny, a.s., Czechy)
 5. Białe certyfikaty jako premia za efektywność energetyczną w przedsiębiorstwie ? A. Małecka (JSW KOKS S.A., Zabrze)
 6. Poprawa efektywności energetycznej koksowni w świetle normy PN-EN ISO 50001-2012 ? I. Lis, Z. Kochański (Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze ?Vicotria? S.A.,Wałbrzych)

Sesja IV – NAUKA I ŚRODOWISKO

 1. Optymalizacja nakładów na ograniczanie emisji przy wykorzystaniu programu COPDIMOJ. Telenga-Kopyczyńska,  A. Sobolewski (IChPW, Zabrze)
 2. Uwarunkowania formalne i technologiczne wdrożenia konkluzji BAT w przemyśle koksowniczym ? nowe zasady związane z pozwoleniem zintegrowanym ? R. Lajnert, J. Telenga-Kopyczyńska (IChPW, Zabrze)
 3. Efekty zewnętrznej recyrkulacji spalin w systemie grzewczym baterii koksowniczej o wysokości komór 5,5 m ? W. Hummer, G. Wojciechowski, A. Ziółkowska (B.P Koksoprojekt Sp. z o.o., Zabrze), A. Szlęk (Politechnika Śląska,Gliwice), D. Zych (JSW KOKS S.A Koksownia Przyjaźń)
 4. Model CFD komory koksowniczej ? Ł. Słupik, L. Kosyrczyk (IChPW, Zabrze)
 5. Analiza obrazu w ocenie tekstury optycznej koksu ? M. Piechaczek, A. Mianowski, A. Sobolewski (IChPW, Zabrze)