Kolejny rok z rzędu w listopadzie i grudniu bieżącego mieliśmy przyjemność organizować warsztaty szkoleniowe dotyczące kontrolowania zapisów uchwał antysmogowych na zlecenie Urzędów Marszałkowskich województwa podkarpackiego, pomorskiego oraz wielkopolskiego. Warsztaty szkoleniowe odbywały się w formule zdalnej oraz stacjonarnej i miały na celu przekazanie uczestnikom technicznej wiedzy, niezbędnej w efektywnej realizacji zapisów uchwał antysmogowych na terenie danego województwa. Zostały one przeprowadzone przez zespół ekspertów Instytut Technologii Paliw i Energii – Katarzynę Matuszek, Mariusza Mastalerza oraz radcę prawnego z Fundacji Frank Bold – Miłosza Jakubowskiego.

Warsztaty w województwie podkarpackim i wielkopolskim zostały podzielone na dwa boki tematyczne:

  • Zagadnienia prawne związane z uchwałą antysmogową,
  • Zagadnienia techniczne egzekwowania zapisów uchwały antysmogowej.

Natomiast w województwie pomorskim podzielono je na trzy sesje:

  • Zakres i porównanie dokumentów planistycznych,
  • Wymagania prawne kontroli z POŚ i CEEB,
  • Aspekty praktyczne przeprowadzania kontroli w zakresie POŚ i CEEB.

Podczas przeprowadzonych szkoleń w wyżej wymienionych województwach przeszkolono około 500 osób.

Kluczowym celem przeprowadzonych szkoleń jest podniesienie poziomu wiedzy oraz kompetencji uczestników w zakresie różnych aspektów kontroli przepisów uchwał antysmogowych obowiązujących w poszczególnych województwach.

Bardzo dziękujemy za zaufanie i zachęcamy do dalszej współpracy z Zakładem Ochrony Powietrza Instytutu Technologii Paliw i Energii.

 Autor: Karolina Wodzisławska-Pasich
Zakład Ochrony Powietrza
kontakt: kwodzislawska@itpe.pl