W dniu 7 grudnia 2022 r. odbyło się seminarium pt.: ?Właściwości paliw stałych ? nowe paliwa ? nowe wyzwania?. Seminarium zorganizowano w ramach działalności Ogólnokrajowej Sieci Labora toriów Nadzorowanych LABIOMEN.

Spotkanie to było okazją do przekazania informacji o parametrach jakościowych paliw stałych s tosowanych obecnie na polskim rynku.

W trakcie seminarium wygłoszono następujące referaty:

  • ?Właściwości fizykochemiczne biomasy cow dung w aspekcie energetycznego wykorzystania w procesie spalania”, Aneta Szymajda, Enea Ciepło sp. z o.o. ? Białys tok;
  • ?Badania jakości nowych polskich i zagranicznych paliw stałych s tosowanych w energetyce?, Edyta Misztal, ITPE ? Zabrze;
  • ?Obliczanie ciepła spalania oraz war tości opałowej w węglu kamiennym i biomasie stałej?, Barbara Jagustyn, ITPE ? Zabrze.

Instytut Technologii Paliw i Energii składa uczestnikom serdeczne podziękowania za liczny udział w seminarium.