Należąca do spółki JSW Koks Koksownia Radlin, gdzie powstaje elektrociepłownia opalana gazem koksowniczym, kończy inwestycję poprawiającą efektywność oczyszczania tego gazu, przy jednoczesnej produkcji płynnej siarki. Realizacja przedsięwzięcia trwała ponad dwa lata.

Minęły trzy lata od podpisania umowy na budowę w Radlinie kogeneracyjnego bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym o mocy ok. 32 MWe oraz 37 MWt. Instalacja oczyszczania gazu jest jednym z projektów towarzyszących temu przedsięwzięciu. Powstała m.in. nowa stacja demineralizacji wody dla układów istniejących kotłów i nowych chłodnic gazu oraz stacja redukcyjno-schładzająca pary wodnej, połączona z budowanym blokiem. Oddawana do użytkowania w Radlinie inwestycja pozwoli na głębsze oczyszczenie gazu koksowniczego na potrzeby nowej elektrociepłowni. Wytwarzane w niej prąd i ciepło zaspokoją potrzeby własne zakładu, a nadwyżki trafią do lokalnych odbiorców oraz do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.
Dzięki nowym inwestycjom Koksownia Radlin ma wpisać się w zasady gospodarki obiegu zamkniętego, gdzie materiały uważane dotąd za odpady staną się produktami. Firma będzie m.in. producentem płynnej siarki. Nowa Elektrociepłownia Radlin docelowo zastąpi planowaną do wyłączenia Elektrociepłownię Marcel, należącą do Polskiej Grupy Górniczej. Powstająca w koksowni jednostka ma być jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce, spełniając wszystkie unijne wymogi ekologiczne i energetyczne. Instalacja zużyje ok. 180 mln m3 nadmiarowego gazu koksowniczego rocznie. Spółka zakłada roczną produkcję ok. 486 tys. GJ pary technologicznej, 209 tys. GJ wody grzewczej oraz 196 tys. MWh energii elektrycznej.

 Au tor: Grzegorz Jakubina
Zakład Technologii Koksowniczych
kontakt: gjakubina@itpe.pl

Źródła: