Od 3 czerwca w Instytucie przebywają na stażu naukowym dwie pracownice Instytutu Chemii i Technologii Węgla mającego siedzibę w stolicy Kazachstanu – mieście Nur-Sultan. W kazachskim instytucie Kazankapova Maira Kuttybaevna jest sekretarzem naukowym i jednocześnie kierownikiem laboratorium procesów termochemicznych i nanokompozytowych materiałów węglowych, natomiast Kassenova Zhanar Muratbekovna jest wiodącym pracownikiem badawczym oraz pełni rolę zastępcy dyrektora ds. komercjalizacji i wdrażania technologii. Obie panie przebywają w Instytucie w ramach stażu ufundowanego w międzynarodowym programie BOLASHAK przez Prezydenta Kazachstanu.

Przewodnim tematem programu stypendialnego jest postęp w termicznej konwersji węgla i odpadów. Obie panie podczas pobytu w ITPE zapoznały się szczegółowo z działalnością badawczo-rozwojową Instytutu, brały czynny udział w szeregu badań właściwości fizykochemicznych próbek węgla, a także testach sorpcji CO2 z zastosowaniem wodnych roztworów kwasów huminowych. Wygłosiły również kilka bardzo interesujących referatów na temat ich działalności badawczej prowadzonej w Kazachstanie. Pobyt stażystek w Polsce nie ograniczył się jedynie do kwestii naukowych, gdyż zadbaliśmy również o umożliwienie im zwiedzenia wielu atrakcyjnych miejsc naszego regionu.

Niestety staż koleżanek z Kazachstanu kończy się 29.07 i dzień później wracają one do kraju. Jednak mamy nadzieję na utrzymanie wzajemnych kontaktów i kontynuowanie dobrze zapowiadającej się współpracy z kazachskim ośrodkiem badawczym.