UUwarunkowania wdrożenia zero-emisyjnych technologii węglowych w energetycewarunkowania wdrożenia zero-emisyjnych technologii węglowych w energetyce

redakcja: Marek Ściążko

Wydawnictwo Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze 2007

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak, prof. dr hab. inż. Henryk Zieliński

Książka w kompleksowy sposób prezentuje zagadnienia związane z wdrażaniem zero-emisyjnych technologii produkcji energii z wykorzystaniem stałych paliw kopalnych. Omawia aspekty związane z techniczną wykonalnością oraz ekonomiczną efektywnością rozbudowy elektrowni i elektrociepłowni o instalacje usuwania i transportu dwutlenku węgla. Prezentuje zagadnienia geologiczne i prawne związane z magazynowaniem dwutlenku węgla w strukturach geologicznych.
Pozycja przeznaczona jest dla inżynierów zajmujących się projek towaniem i eksploatacją urządzeń dla przemysłu energetycznego i chemicznego a także pracowników działów rozwoju, planowania i inwestycji przedsiębiorstw energetycznych. Stanowić może także cenną pomoc dla studentów wyższych uczelni technicznych.

Spis treści:

 1. Wprowadzenie
 2. Polityka unii europejskiej w zakresie rozwoju energetyki zero-emisyjnej
 3. Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce do roku 2030
 4. Prognoza emisji dwutlenku węgla
 5. Prognoza wydobycia węgla kamiennego dla energetyki
 6. Prognoza wydobycia węgla brunatnego
 7. Skutki techniczno-ekonomiczne usuwania i składowania  dwutlenku węgla dla wytwarzania energii elektrycznej
 8. Uwarunkowania geologiczne dla składowania dwutlenku węgla
 9. Składowanie dwutlenku węgla w strukturach geologicznych PGNiG S.A.
 10. Uwarunkowania dla rozwoju i wdrażania technologii zero-emisyjnych  w energetyce
 11. Narzędzia dla stymulacji rozwoju technologii usuwania i składowania CO2

Zamówienie można pobrać tutaj.

Pozostałe wydawnictwa Instytutu znajdą Państwo tutaj.