1okladka czardybonTechnologiczne wykorzystanie ditlenku węgla

pod redakcją: Agaty Czardybon i Lucyny Więcław-Solny.

Wydawnictwo Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze 2015

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Marian Taniewski, prof. dr hab. inż. Andrzej Mianowski

Z przedmowy

Me tody zagospodarowania ditlenku węgla są przedmiotem badań wielu ośrodków naukowych, a dążenie do realizacji celów pakietu energetyczno-klimatycznego jest dodatkowym mo torem napędowym badań nad nowymi syntezami z wykorzystaniem CO2. Perspektywa dla produktów syntetycznych otrzymywanych z CO2 jest przede wszystkim uzależniona od niezawodności i sprawności tych procesów. Ditlenek węgla może być s tosowany w procesach wielkoskalowych bez przekształcenia w inną formę chemiczną, jako np.: czynnik roboczy w obiegach cieplnych oraz rozpuszczalnik w ekstrakcji nadkrytycznej, jak również może być poddany konwersji w celu uzyskania nowych produktów.
Celem świa towych działań jest rozwój technologii wykorzystujących ditlenek węgla na skalę przemysłową, takich jak: EOR (Enhanced Oil Recovery), EGR (Enhanced Gas Recovery), ECBM (Enhanced Coal Bed Methane), EGS (Enhanced Geothermal Systems), karbonatyzacja minerałów i pozostałości przemysłowych. Niezwykle cennymi są procesy prowadzące do otrzymania użytecznych surowców chemicznych, tworzyw sztucznych i paliw, które przyczyniają się do redukcji emisji CO2 poprzez ograniczenie zużycia paliw kopalnych.
Monografia przedstawia przegląd aktualnego stanu świa towej wiedzy w obszarze dostępnych i rozwijanych me tod wykorzystania CO2, i może stanowić przydatny przewodnik zarówno dla pracowników naukowych, jak i studentów podejmujących prace badawcze w tej dziedzinie.

Marek Ściążko, Lucyna Więcław-Solny

Pozostałe wydawnictwa Instytutu znajdą Państwo tutaj.