O stacjiITPE wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej, zainstalował na terenie Centrum Czystych Technologii Weglowych Stację moni toringu powietrza.
Stacja, wykorzystująca urządzenie Airpointer pozwala na ciągły pomiar imisji dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NO/NO2/NOx), pyłu zawieszonego oraz warunków pogodowych.

Indeks Jakości Powietrza

indeks_jakosci
lolo-slask

Dane bieżace z godziny  12.00-13.00 (czasu lokalnego)

cctw+2logaUE przeźroczyste

stacja_z_indeksem