Skład Rady Naukowej Instytutu Technologii Paliw i Energii (poprzednio Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla) kadencji 2021-2025

Przewodniczący Rady Naukowej
1. prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz (Politechnika Śląska, Gliwice)

Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej
1. prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak (Centrum Energetyki AGH, Kraków)
2. dr hab. inż. Sławomir Stelmach, prof. Instytutu

Członkowie Rady Naukowej (osoby spoza Instytutu)
1. dr hab. inż. Dariusz Prostański, prof. ITG KOMAG
2. mgr inż. Henryk Kubiczek
3. mgr inż. Mariusz Soszyński
4. mgr inż. Tomasz Stec
5. mgr Mirosław Skibski

Członkowie Rady Naukowej (pracownicy Instytutu)
1. dr hab. inż. Janusz Lasek, prof. Instytutu
2. dr inż. Tomasz Iluk
3. dr inż. Katarzyna Matuszek
4. dr inż. Lucyna Więcław-Solny
5. dr inż. Adam Tatarczuk

Zgodnie z ustawą o instytutach badawczych w skład Rady Naukowej wchodzą ponad to:
1. dr inż. Ewa Śmigiera – przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki,
2. prof. dr hab. inż. Jarosław Zuwała – Zastępca Dyrektora ds. Badań i Rozwoju (ITPE).