Prognozowanie jakości koksuPrognozowanie jakości koksu
Praca zbiorowa pod redakcją:
Marka Ściążko i Aleksandra Sobolewskiego
Wydawnictwo Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla,
Zabrze 2015

Z wprowadzenia

…wyrażamy nadzieję, że niniejsza monografia będzie miała przede wszystkim charakter przewodnika dla technologów poszukujących jak najlepszej korelacji pomiędzy właściwościami wsadu węglowego a parametrami jakościowymi koksu. Poszukiwanie relacji pomiędzy węglem, parametrami procesu a produktem końcowym ma także is totne znaczenie dla lepszego zrozumienia procesu koksowania, a zatem książka ta może być także podręcznikiem akademickim.

Marek Ściążko, Aleksander Sobolewski

Pozostałe wydawnictwa Instytutu znajdą Państwo tutaj.