Misja

Dostarczanie wiedzy innowacyjnej dla wspomagania wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw działających w obszarze karbochemii, energetyki, górnictwa i przetwarzania odpadów pozwalającej efektywnie użytkować paliwa kopalne, odnawialne i alternatywne.

Wizja

Instytut, posiadając kompetentną i wysoko wykwalifikowaną kadrę, zdolną do konkurowania na rynku europejskim w dziedzinach procesów termicznego przekształcania paliw, właściwości surowców i produktów, zmierza do osiągnięcia pozycji lidera jako centrum kreowania innowacji technologicznych.

Strategia

Ciągłe doskonalenie naukowej i rynkowej pozycji Instytutu w celu uczynienia go kompetentnym partnerem dla organizacji badawczych i przemysłowych w kraju i za granicą.