katalizaKataliza w syntezie Fischera-Tropscha

pod redakcją: Wojciecha K. Jóźwiaka

Wydawnictwo Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze 2010

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Marian Taniewski, prof. dr hab. inż. Tadeusz Paryjczak.

Brak tematyki syntezy Fischera-Tropscha (FT) na polskim rynku wydawniczym oraz fakt, że nie jest ona przedmiotem aktualnej problematyki badawczej polskich instytucji naukowych skłonił au torów niniejszej książki do opracowania monografii poświęconej katalizie w syntezie FT. W książce omówiono procesy chemiczne w syntezie FT, miejsce syntezy FT w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym oraz perspektywy przemysłowej realizacji syntezy FT. Szczegółowo przedstawiono kataliza tory s tosowane w syntezie FT – ich preparatykę i regenerację oraz me todykę badań kataliza torów. Niniejsza książka wzbogacając wiedzę naukową w zakresie syntezy FT adresowana jest zarówno dla pracowników naukowych, studentów, jak i inżynierów.

Spis treści:

  1. Zarys his torii syntezy FT
  2. Synteza FT na tle przemysłu petrochemicznego
  3. Kluczowe procesy chemiczne w syntezie FT
  4. Przemysłowa realizacja procesu syntezy FT
  5. Kataliza tory syntezy FT. Ogólna charakterystyka
  6. Me tody badań kataliza torów do syntezy FT
  7. Perspektywy procesu FT w XXI wieku

Druk zamówienia

Pozostałe wydawnictwa Instytutu znajdą Państwo tutaj.