logo_iinowatreat
Innowatreat – innowacyjny system oczyszczania i odzysku wody ze ścieków koksowniczych z wykorzystaniem czystych technologii

 

 

 

but ton

tmateriały_do_pobrania 

 

cel

 

 

finansowanie

 

 

koordyna tor

 

 

partnerzy

eu_plmnisw_pl

Baza danych jest częścią projektu finansowanego z Funduszu Badawczego Węgla i Stali w ramach umowy w sprawie dotacji nr 710078
Baza danych jest częścią projektu finansowanego ze środków na naukę na lata 2016-2019 przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego