Czysta energia, produkty chemiczne i paliwa z węglaCzysta energia, produkty chemiczne i paliwa z węgla – ocena potencjału rozwojowego

pod redakcją: Tadeusza Borowieckiego, Jacka Kijeńskiego, Jacka Machnikowskiego i Marka Ściążko

Wydawnictwo Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze 2008

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Ko towski,
prof. dr hab. inż. Marian Taniewski, prof. dr hab. inż. Andrzej Mianowski

Książka ta prezentuje stan wiedzy w obszarach związanych tematycznie z projektem badawczym zamawianym PBZ-MEiN-2/2/2006 „Chemia perspektywicznych procesów i produktów konwersji węgla”. Omówiono w niej potencjał przemysłu wydobywczego, chemicznego i energetyki oraz kierunki rozwoju technologii wytwarzania energii, czystych produktów chemicznych i paliw. Opisano w niej stan wiedzy i problemy badawcze dotyczące wysoko efektywnych systemów konwersji węgla na gaz syntezowy opartych na procesie zgazowania, procesów przygo towania surowego gazu ze zgazowania do procesów syntezy, syntezy paliw mo torowych oraz półproduktów chemicznych oraz zaawansowanych materiały węglowych i hybrydowych z węgla i produktów jego konwersji.

Spis treści:
1. Wprowadzenie
2. Potencjał przemysłu wydobywczego, chemicznego i energetyki
3. Kierunki rozwoju technologii wytwarzania energii, czystych produktów chemicznych i paliw
4. Zgazowanie węgla
5. Przygo towanie gazu procesowego do syntezy
6. Synteza paliw mo torowych oraz półproduktów chemicznych
7. Zaawansowane materiały węglowe i hybrydowe z węgla

 

Druk zamówienia znajduje się tutaj.

Pozostałe wydawnictwa Instytutu znajdą Państwo tutaj.