Instytut Technologii Paliw i Energii oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego Oddział Karbochemii od ponad 30 lat są organizatorem konferencji, która jest najważniejszym wydarzeniem dla inżynierów i techników związanych z branżą koksochemiczną.

Koksownictwo stanowi ważne ogniwo gospodarki kraju. Polska od szeregu lat jest kluczowym producentem koksu w UE.

W roku bieżącym konferencja odbędzie się w dniach od 3-4 października  r. w Hotelu Klimczok Resort & SPA w Szczyrku i stanowić będzie forum wymiany najnowszej wiedzy i doświadczeń praktycznych branży koksowniczej oraz przemysłów kooperujących z koksownictwem.  Ponadto w ramach tej konferencji prezentowane będą wyniki prac dotyczące optymalizacji systemów technologicznych oraz bezpieczeństwa ekologicznego jako wyzwań stojących dzisiaj przed branżą koksowniczą. Zaprezentowane zostanie szereg innowacyjnych rozwiązań technologicznych stosowanych w koksownictwie światowym oraz przygotowania koksownictwa do spełnienia wymagań środowiskowych.

Tematyką konferencji będzie:  • międzynarodowy i krajowy rynek węgla koksowego i koksu,
  • działania modernizacyjne w zakresie techniki i technologii koksowania węgla,
  • nowe trendy w badaniach surowców i produktów procesu koksowania węgla,
  • innowacyjne rozwiązania technologiczne stosowane w koksownictwie światowym,
  • praca koksownii w zmiennych uwarunkowaniach gospodarki światowej.