Spotkanie w ramach projektu Hybrid energy storage system using post-mining infrastructure (HESS) – przedstawienie rezultatów prac w zakresie WP5. Heat storage in post-mining infrastructure.

W dniu 12 czerwca 2024 r. w ITPE odbyło się spotkanie w ramach projektu pt. Hybrid energy storage system using post-mining infrastructure (HESS). Wzięli w nim udział reprezentanci Politechniki Śląskiej, Instytutu Techniki Górniczej KOMAG, Premogovnik Velenje d.o.o. ze Słowenii oraz Instytutu Technologii Paliw i Energii.

Głównym celem spotkania było przedstawienie bieżącego stanu realizacji prac w ramach WP.5. Heat storage in post-mining infrastructure. Prezentacje przedstawili: dr inż. Michał Jurczyk (Politechnika Śląska) oraz mgr inż. Tomasz Spietz (ITPE).

Zadanie 5.1. obejmuje badania eksperymentalne materiałów do magazynowania ciepła i zasobnika energii cieplnej TES. Jest ono realizowane przez naukowców z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej oraz Instytutu Technologii Paliw i Energii. W ramach tego zadania dokonano obszernego przeglądu literatury w zakresie materiałów do magazynowania energii: mineralnych oraz PCM (materiały zmiennofazowe). Opracowano metodykę oceny materiałów do magazynowania ciepła i przeprowadzono ich analizę. Przedstawiono instalacje do testów magazynowania energii cieplnej w ramach projektu HESS na Politechnice Śląskiej i w ITPE. Planowanym efektem przeprowadzanych prac będzie raport D 5.1. Thermal energy storage material studies.Przygotował: Szymon Dobras
Zakład Transformacji Energetycznej