W dniach 10-11.06.2024 r. dr inż. Jolanta Telenga-Kopyczyńska uczestniczyła w 9. Forum Pelletu, podczas którego wygłosiła prelekcję: „Krajowe wymagania jakościowe dla biomasy – wyzwania i perspektywy”.

Forum Pelletu to kluczowe miejsce spotkań dla producentów i dystrybutorów pelletu oraz kotłów pelletowych, dostawców technologii, przedstawicieli sektora energetycznego i ciepłowniczego, jak również samorządów i organizacji branżowych. To nie tylko najważniejsza konferencja branżowa w Polsce, ale również doskonała okazja do wymiany doświadczeń i dyskusji nad najważniejszymi kwestiami dotyczącymi krajowego i europejskiego rynku biomasy.

Relacja z wydarzenia jest dostępna tutaj.Przygotował: Zakład Ochrony Powietrza