W dniu wczorajszym (25.05.2023) odbyła się II edycja konferencji ogólnopolskiej „Transformacja Śląska. Zielony Śląsk.”, zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Konferencja rozpoczęła się od wręczenia nowym członkom Śląsko-Małopolskiej Doliny Wodorowej certyfikatów potwierdzających przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia ŚMDW. Wręczenia certyfikatów dokonał Prezes Zarządu Stowarzyszenia ŚMDW, pan Mirosław Skibski. W imieniu ITPE certyfikat odebrał Dyrektor Instytutu, dr inż. Aleksander Sobolewski. Instytut został więc oficjalnie członkiem wspierającym Stowarzyszenia ŚMDW z numerem członkowskim h2-19W.

Stowarzyszenie Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa ma na celu łączenie potencjału przemysłowego czołowych firm województwa śląskiego i małopolskiego oraz potencjału naukowego ośrodków akademickich i instytutów badawczo-rozwojowych w obszarze produkcji i wykorzystania wodoru. ITPE, jako wiodący instytut badawczy w tematyce rozwoju technologii wodorowych, istotnie podnosi potencjał działania ŚMDW. Technologie wodorowe mogą odegrać kluczową rolę w globalnej transformacji energetycznej. ITPE – mając na uwadze troskę o środowisko naturalne i zrównoważony rozwój – angażuje się w rozwój i wdrażanie zaawansowanych rozwiązań opartych na wykorzystaniu wodoru. Zapraszamy do współpracy partnerów i inwestorów, którzy są zainteresowani tworzeniem przyszłościowej i ekologicznej gospodarki opartej na wodorze.