ITPE aktywnie wspiera rozwój technologii OZE, mających na celu ograniczanie emisji CO2, w tym także poprzez rozwój technologii jego wychwytu. Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy mającej na celu doskonalenie nowoczesnych technologii wytwarzania zielonej energii i ograniczania emisji szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery.

Mając to na względzie przypominamy, że w kwietniu 2023 roku uruchomiony został piąty nabór wniosków o dofinansowanie w programie priorytetowym „Mój Prąd”. Program obejmuje dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowanych w zakresie inwestycji obejmujących zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz urządzeń dodatkowych, takich jak: magazyn ciepła, gruntowa i powietrzna pompa ciepła, magazyn energii elektrycznej, EMS czy kolektory słoneczne.

Wnioski w ramach naboru piątego można składać w okresie od 22 kwietnia do 31 grudnia 2023 roku, a okres kwalifikowalności poniesionych kosztów obejmuje czas od 1 lutego 2020 roku do 31 grudnia 2023 roku. Łącznie, dofinansowanie może sięgnąć kwoty 58 tys. zł bezzwrotnej dotacji.

Głównym założeniem nowego naboru jest sposób rozliczania się grantobiorcy z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, a w przypadku gdy wnioskodawca rozlicza się w „poprzednim” systemie net-metering, warunkiem przyznania dotacji jest przejście na „obecny” system rozliczania (net-billing).

Celem programu jest przede wszystkim zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych, wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej magazynowanie i bezpośrednie zużycie, a także zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną na terenie całego kraju. Wskaźnikami osiągnięcia celu będzie zmniejszenie emisji CO2 oraz wzrost zdolności wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

Zapraszamy do współpracyPrzygotował: Tomasz Billig
Zakład Gospodarki o Obiegu Zamkniętym

Źródło: https://mojprad.gov.pl/o-programie/nabor-v