Przedstawiciele ITPE wzięli udział w warsztatach organizowanych przez WiseEuropa w Cementowni Kujawy, należącej do Lafarge, podczas wydarzenia pod nazwą „CCS – od pomysłu do instalacji. Jak przedsiębiorca może wdrożyć technologię CCS?”.

Projekt Kujawy Go4ECOPlanet, opracowany przez firmę Lafarge oraz Air Liquide, został wysoko oceniony i zaakceptowany do dofinansowania w ramach programu Innovation Fund. Program ten jest finansowany m.in. z wpływów uzyskanych z systemu handlu emisjami CO2 (ETS).

Projekt zakłada powstanie instalacji kriogenicznej do wychwytu CO2 ze spalin w Cementowni Kujawy (ang. CCS – Carbon Capture and Storage), która ma zostać uruchomiona w kwietniu 2027 roku. Wychwycony dwutlenek węgla będzie transportowany koleją do morskiego terminalu w Gdańsku, który ma powstać w ramach projektu ECO2CEE i zapewnić transport oraz skuteczne magazynowanie CO2 na Morzu Północnym.

Można się spodziewać, że sukces projektu będzie miał duży wpływ na poprawę akceptacji społecznej dla wdrażania technologii CCS.

Przypomnijmy, że 25 stycznia 2023 r., w Sejmie obradował Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Przemysłu Cementowego w Polsce. Na spotkaniu przedstawiono wyniki projektu zrealizowanego przez ITPE oraz AGH dla Stowarzyszenia Producentów Cementu, określającego możliwości rozwoju technologii CCS/U dla przemysłu cementowego w Polsce, który stanowi podstawę dla strategii branży cementowej w tym obszarze.

Jako pokłosie tego projektu ITPE aktualnie prowadzi szczegółową analizę implementacji instalacji CCS dla kolejnej spółki z branży cementowej, porównując dostępne komercyjnie technologie. W realizacji zadania decydującą rolę odgrywa praktyczne doświadczenie zdobyte przy realizacji podobnych prac dla spółek energetycznych, sodowych, rafineryjnych, jak i projektów dotyczących przetwarzania CO2 do paliw.

 Przygotował: Adam Tatarczuk
Zakład Transformacji Energetycznej