Inwazja Rosji na Ukrainę spowodowała ogromne zamieszanie na rynku surowców energetycznych. Różne formy sankcji nakładane na surowce energetyczne sprowadzane z Rosji w połączeniu z realizowanym programem dekarbonizacji gospodarki doprowadziły w zeszłym roku do perturbacji na krajowym rynku węgla. Widocznym stał się również brak w społeczeństwie ogólnej wiedzy nt. właściwości węgla decydujących o sposobie jego wykorzystania.

Choć od pewnego czasu mówienie o węglu jest passé, to może jednak warto przypomnieć kilka istotnych informacji na jego temat. Nie powinniśmy przecież dawać sobą manipulować i wprowadzać w błąd, np. przez nieuczciwych sprzedawców, a w tym celu pomocna jest wiedza do czego dany węgiel się nadaje, a do czego nie. Tym bardziej, że przed nami jeszcze dobrych kilkanaście (a może i więcej) lat współegzystencji z tym podstawowym surowcem energetycznym i chemicznym.

Przed rozpoczęciem kończącego się sezonu grzewczego, w szczycie węglowego kryzysu, pojawiały się w mediach informacje o spektakularnych zakupach węgli, które się nie „palą”. Stąd pomysł na krótkie węglowe ABCadło, w którym przypomniane zostaną najważniejsze informacje dotyczące węgla, jakie mogą okazać się pomocne dla przeciętnego użytkownika/”spalacza” węgla.

W języku polskim stosujemy jeden zwrot „węgiel” na określenie dwóch terminów. Węglem określamy zarówno pierwiastek chemiczny (12C – 14 grupa, 2 okres, grupa p układu okresowego pierwiastków), jak i jeden z rodzajów skał osadowych pochodzenia organicznego. Dziś skupimy się nad drugim z powyższych węgli. W warunkach naturalnych węgiel powstaje na drodze obumierania roślinnej materii organicznej (przemiany biochemiczne), która następnie pod wpływem wysokiej temperatury oraz ciśnienia ulegała trwającym miliony lat przeobrażeniom geochemicznym (diagenezie i metamorfizmowi), przechodząc kolejno od torfu poprzez węgiel brunatny do węgla kamiennego. Rodzaj materiału organicznego oraz warunki w jakich ulegał on kolejnym fazom przeobrażeń decydują o właściwościach użytkowych danego węgla.

Do oceny przydatności węgla dla celów technologicznych opracowano klasyfikację węgli kamiennych, która obejmuje aktualnie 11 typów (Norma Polska PN-G-97002:2018-11). Tu trzeba wyraźnie zaznaczyć, że dla potrzeb ogrzewnictwa indywidualnego zastosowanie powinny znajdować jedynie dwa typy węgli: węgiel płomienny (oznaczany jako typ 31) oraz węgiel gazowo-płomienny (typ 32).

Należy również pamiętać, że w celu zapewnienia maksymalnej sprawności cieplnej oraz granicznych wartości emisji zanieczyszczeń dostępne na rynku kotły grzewcze wymagają węgla o ściśle określonych parametrach, tj. wartości opałowej, uziarnieniu, zawartości wilgoci oraz popiołu.

Nie kupujmy kota w worku, nawet jeśli jest czarny. Przy zakupie węgla sprawdzajmy jego parametry oraz żądajmy świadectwa jakości paliwa stałego od sprzedawcy. Rynek węgla powoli się stabilizuje, więc nie dajmy się również manipulować i nie kupujmy niesprawdzonego i okazyjnego węgla.

 Przygotował: Tomasz Radko
Zakład Gospodarki o Obiegu Zamkniętym