W ostatnim czasie można zauważyć wzrost zainteresowania tomografią komputerową. Ta technika znajduje szereg zastosowań klasycznych, takich jak diagnostyka medyczna, badanie konstrukcji materiałów budowlanych, badanie mórz i oceanów, czy innych obiektów w ruchu. Zastosowanie tomografii komputerowej może mieć miejsce wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba zbadania wnętrza danego obiektu bez naruszenia jego struktury. Jednym z potencjalnych zastosowań może być również badanie pokładów węgla, co zostało przedstawione w niedawno opublikowanym artykule pt. Application of Heuristic Algorithms in the Tomography Problem for Pre-Mining Anomaly Detection in Coal Seams.

Powstał on w ramach współpracy naukowej pracowników Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Sapienza w Rzymie, Uniwersytetu w Katanii oraz Instytutu Technologii Paliw i Energii.

W artykule przedstawiono badania nad specyficznym podejściem do zagadnienia tomografii komputerowej przy niepełnym zbiorze danych. Algorytmy dedykowane tego typu problemom mogą być wykorzystane do wykrywania niebezpieczeństw w pokładach węgla, jakimi są np. pola gazowe. Autorzy porównali wybrane algorytmy heurystyczne wykorzystywane w tomografii komputerowej. W podjętych badaniach starano się zminimalizować niepożądaną cechę tego typu rozwiązań, jaką jest długi czas obliczeń.

Artykuł został opublikowany w ramach polityki wolnego dostępu (Open Access).

Zapraszamy do lektury!Przygotowała: Agata Wajda
Zakład Gospodarki o Obiegu Zamkniętym