Od 2018 roku ITPE (dawne IChPW) wspiera Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, Urzędy Miast i Gmin etc., w działaniach kontrolnych dążących do ograniczenia niskiej emisji, której źródłem jest między innymi spalanie i współspalanie śmieci w paleniskach domowych i innych kotłach o mocy <1MW.

 

ITPE wykonuje akredytowane badania próbek popiołów, wydaje ekspertyzy ze wskazaniem, czy w kontrolowanym palenisku spalano odpady oraz prowadzi szkolenia w tej tematyce.

 

Zapraszamy do współpracy!

 Laboratorium Chemii Analitycznej, ITPE
Autor: Edyta Misztal, Sandra Gałko