Według danych Worldsteel.org w listopadzie bieżącego roku światowa produkcja stali surowej wyniosła 139 mln ton i spadła o 2,6% w stosunku do listopada ubiegłego roku. Największe spadki w produkcji stali surowej odnotowano w Europie. W krajach Unii Europejskiej (27) w listopadzie wytworzono łącznie 10,5 mln ton, spadek w produkcji w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wyniósł 17,9%. W pozostałych krajach europejskich (Bośnia i Hercegowina, Macedonia, Norwegia, Serbia, Turcja, Wielka Brytania) produkcja wyniosła 3,2 mln ton i spadła o 25,1%. W krajach Wspólnoty Niepodległych Państw (Białoruś, Kazachstan, Mołdawia, Rosja, Ukraina, Uzbekistan) produkcja wyniosła 6,5 mln ton i spadła o 24,6%. W krajach Ameryki Południowej produkcja stali wyniosła 3,4 mln ton i spadła w stosunku do roku ubiegłego o 14,3%. Nieco mniejsze spadki, bo wynoszące 11,4%, odnotowano w Afryce, gdzie produkcja za listopad wyniosła 1,3 mln ton. W Ameryce Północnej wytworzono 8,9 mln ton, co stanowiło spadek o 6,3% w stosunku do listopada ubiegłego roku. W regionie Azji i Oceanii, gdzie produkcja stali jest największa, wyprodukowano 101,4 mln ton i było to o 2,7% więcej niż w listopadzie roku ubiegłego. Wzrost produkcji stali odnotowano również w krajach Bliskiego Wschodu, wynosił on 11,6% przy poziomie produkcji 8,9 mln ton.

Dane pochodzą z 64 krajów odpowiadających za 98% produkcji stali w 2021 roku.

 Autor: Tomasz Micorek
Zakład Technologii Koksowniczych
kontakt: tmicorek@itpe.pl