Pracownicy Zakładu Transformacji Energetycznej Instytutu prowadzą na zlecenie Tauron Innowacje na terenie elektrowni Łaziska kampanię badawczą w ruchu ciągłym instalacji powstałej w ramach realizacji projektu badawczego TENNEESSEE pn.: „Opracowanie przemysłowej konstrukcji węglanowych ogniw paliwowych oraz ceramicznych elektrolizerów dających możliwość integracji z instalacjami energetycznymi power-to-gas”.

Celem projektu jest opracowanie ulepszonych technologii wytwarzania wodoru i wychwytu dwutlenku węgla ze spalin elektrowni węglowej dedykowanych dla instalacji magazynowania energii power-to-gas. Badany elektrolizer SOE służy do wytwarzania wodoru, który w połączeniu z dwutlenkiem węgla wydzielonym w ogniwie MCFC stanowić będą mieszankę do reaktora metanizacji. Wytworzona w ogniwie energia elektryczna wykorzystywana jest do częściowego zasilania elektrolizera.

W ramach testów ITPE odpowiada za prowadzenie instalacji i nadzór nad realizacją procesu oraz wykonywanie pomiarów i ich archiwizację zgodnie z opracowanym planem badań.

Tauron Innowacje dla istniejącej instalacji CO2-SNG rozwija inny sposób zasilania w wodór. W poprzednim projekcie wodór do instalacji metanizacji CO2-SNG wytwarzany był w elektrolizerze alkalicznym. Więcej informacji o instalacji można przeczytać na stronie Tauron Innowacje [2].

Więcej informacji o projektach:

  1. https://inwestycje.tauron.pl/ogniwa-paliwowe-tenneessee
  2. https://inwestycje.tauron.pl/co2-sng

 Autorzy: R. Fryza, S. Dobras, T. Chwoła
Zakład Transformacji Energetycznej
kontakt: rfryza@itpe.pl, sdobras@itpe.pl, tchwola@itpe.pl