Prace związane z brykietowaniem, granulacją czy peletyzacją zawsze towarzyszyły sektorowi paliwowemu, jako technologie zagospodarowujące pozostałości po procesach produkcyjnych, np. flotokoncentraty i muły węglowe, trociny czy inne formy odpadowej biomasy. Wraz z rozwojem gospodarki obiegu zamkniętego oraz dynamicznie narastającymi kosztami utylizacji, przedsiębiorcy zaczęli intensywniej poszukiwać alternatywnych możliwości zagospodarowania pozostałości poprodukcyjnych. Co więcej, kryzys paliwowy jaki obecnie mamy, zarówno w skali kraju jak i UE, pobudza sektor paliwowy do efektywniejszego wykorzystywania surowców naturalnych ? zarówno tych kopalnych jak i odnawialnych oraz alternatywnych. Odpadowa biomasa o dużej zawartości wilgoci, paliwo alternatywne o zmiennej morfologii, czy odpady pokopalniane o bardzo dużym rozdrobnieniu ? to potencjalne surowce do produkcji paliw formowanych. Aby z tych surowców wytworzyć kwalifikowane paliwo o odpowiednich parametrach użytkowych, bezpieczne dla środowiska, zgodne z regulacjami prawnymi i co najważniejsze z punku widzenia przedsiębiorcy ? dające ekonomiczny zysk, zapraszamy do Instytutu.

Posiadamy jedno z największych w kraju laboratorium do wielkoskalowego kompaktowania: brykietowania, granulacji, peletyzacji i ekstruzji.

Przywieź do Instytutu swoje surowce, a my wytworzymy z nich mechanicznie wytrzymałe brykiety/pelety poprzez dobór odpowiedniego spoiwa i technologii kompaktowania. Wytworzone paliwo możemy poddać procesowi spalania, aby przedstawić Klientowi wskaźniki energetyczno-emisyjne. W finalnym etapie współpracy przedstawiamy wszelkie informacje niezbędne do podjęcia decyzji inwestycyjnej, w tym koszty CAPEX, OPEX, analizę wielkości rynku, konkurencji oraz potencjalnych zagrożeń.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

 Autor :Przemysław Pawłowski
Zakład Transformacji Energetycznej
Kontakt:  ppawlowski@itpn.pl  tel 32 621 65 52