8 listopada z udziałem z-cy dyrektora ds. badań i rozwoju Jarosława Zuwały miała miejsca wizyta delegacji ITPE w cementowni firmy CEMEX w Rudnikach k/Częstochowy. Prowadzono rozmowy o zastosowaniu paliw alternatywnych, gospodarce obiegu zamkniętego oraz możliwościach dekarbonizacji przemysłu cementowego. Pracownicy Zakładu Transformacji Energetycznej (ITPE) Lucyna Więcław-Solny i Adam Tatarczuk przedstawili dotychczasowe osiągnięcia Instytutu w obszarze wychwytywania i utylizacji CO2, oraz omówili ogólną sytuację w zakresie rozwoju technologii wychwytu CO2 na świecie.

Interesującym punktem spotkania była wizja lokalna na instalacji produkcyjnej ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnych punktów, w których możliwe jest zastosowanie technologii dekarbonizacyjnych.

Cementownia Rudniki znajduje się w czołówce w branży cementowej w Polsce pod względem wykorzystania paliw alternatywnych. W ramach dużego projektu paliwowego wybudowano nowoczesny układ podawania paliw alternatywnych. Dzięki czemu możliwe było istotne zredukowanie ilości paliwa pierwotnego (węgla) kierowanego do pieca, oraz ograniczenie emisji CO2.

Na uwagę zasługuje fakt, że spółka Cemex uruchomiła długoterminowy program ?Future in Action? polegający na udoskonaleniu procesów produkcyjnych w celu zmniejszenia śladu węglowego swojej firmy i osiągnąć cel na rok 2050, czyli produkcję wyłącznie betonu o zerowym bilansie emisji CO2.

 Autor: Adam Tatarczuk
Zakład Transformacji Energetycznej
kontakt: atatarczuk@itpe.pl