W latach 2023-2025 Jastrzębska Spółka Węglowa dostarczy stalowemu koncernowi ArcelorMittal Poland węgiel koksowy o wartości przekraczającej 7 mld zł. Firmy w piątek zawarły w tej sprawie aneks do wiążącej je umowy wieloletniej. „Uzgodnione zostały warunki współpracy w zakresie dostaw węgla koksowego w latach 2023-2025 i w dniu 28 października 2022 r. strony zawarły aneks do umowy wieloletniej. „Umowa zakłada kontynuację współpracy stron, a szacunkowa wartość umowy w latach 2023-2025 może przekroczyć 7 mld zł” – podała JSW w komunikacie. Po tym okresie umowa będzie podlegała przedłużeniu na kolejne lata maksymalnie do końca roku 2029, po uzgodnieniu struktury jakościowo-ilościowej, jeżeli żadna ze stron nie dokona jej wypowiedzenia. W dalszym ciągu w oparciu o umowę będą zawierane umowy roczne, w których uzgadniane będą szczegółowe warunki współpracy.

Jastrzębska Spółka Węglowa jest największym w Europie producentem węgla koksowego, wykorzystywanego do produkcji stali. Grupa kapitałowa JSW zamknęła pierwsze półrocze 2022 r. rekordowym zyskiem netto rzędu 4,2 mld zł. Grupie sprzyjały rosnące ceny węgla koksowego i koksu, przekładające się na wyższe przychody i zyski. Rekordowe wyniki wypracowano mimo mniejszej (wobec pierwszego kwartału br.) o 9,7 proc. produkcji węgla, spowodowanej m.in. kwietniowymi katastrofami w kopalniach Pniówek i Zofiówka.

ArcelorMittal Poland (AMP) skupia ok. dwie trzecie potencjału produkcyjnego hutnictwa w Polsce. Koncern zatrudnia ok. 10 tys. osób, a kolejne ponad 4 tys. pracuje w spółkach zależnych. Firma produkuje stalowe wyroby długie, płaskie, specjalne oraz półwyroby na potrzeby m.in. budownictwa, przemysłu AGD i transportowego. Wartość dotychczasowych inwestycji AMP to ponad 7 mld zł. Spółka należy do globalnego koncernu ArcelorMittal – największego na świecie producenta stali, którego obroty sięgnęły w 2021 r. 76,6 mld dol. Łączna produkcja stali surowej w zakładach firmy wyniosła 69,1 mln ton.

 Autor: Grzegorz Jakubina
Zakład Technologii Koksowniczych
kontakt: gjakubina@itpe.pl

Żródła:

  1. https://businessinsider.com.pl/biznes/jsw-z-duzym-kontraktem-dostarczy-wegiel-stalowemu-gigantowi-arcelormittal/85syklp

  2. https://www.wnp.pl/hutnictwo/jsw-dostarczy-do-arcelormittal-wegiel-za-ponad-7-mld-zl,639009.html