Zgodnie z rozporządzeniem delegowanym komisji (UE) 2015/1187  z dnia 27 kwietnia 2015 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne, od dnia 01.04.2017 r. każdy kocioł c.o. powinien być oznaczony etykietą energetyczną.

Wszyscy dobrze wiemy, że obecnie wydrukowanie tego typu naklejek nie jest problemem. Jak sprawdzić, czy dany produkt, rzeczywiście ma podaną klasę, a jego badania nie były fikcją?

W sieci internetowej na stronach Komisji Europejskiej powstał ?europejski rejestr produktów do celów etykietowania energetycznego? EPREL. Jeśli więc chcemy sprawdzić konkretny model kotła c.o., wchodzimy na stronę: https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/solidfuelboilers.

Wpisujemy interesujący nas model kotła c.o. lub nazwę firmy i od razu wiemy, czy planowany zakup jest bezpieczny.

 

 

 Autor: Katarzyna Matuszek
Zakład Ochrony Powietrza
kontakt: kmatuszek@itpe.pl