Firma ArcelorMittal to właściciel krakowskiej huty i największy producent stali w Polsce. Pod koniec sierpnia 2018 r. przedstawiciel firmy wysłał pismo do prezydenta Krakowa. Poprosił on o wsparcie w działaniach zmierzających do rozpoczęcia prac nad planem zagospodarowania dla obszaru, na którym znajduje się huta. Prace nad dokumentem trwały ponad trzy lata i zakończyły się na początku października br.

Z projektu planu wynika, że teren krakowskiego kombinatu zostanie podzielony na trzy strefy, w których może być prowadzona działalność przemysłowa. Oddzielone mają one być od siebie drogami ogólnodostępnymi i zielenią. Z dokumentu możemy wyczytać, że celem planu jest „rozwój tego rejonu miasta i – „przeprowadzenie rewaloryzacji terenów poprzemysłowych”. Sprawa dotyczy obszaru liczącego ponad 911 hektarów, na którym znajduje się huta im. Tadeusza Sendzimira. Właścicielem terenu jest skarb państwa, ale w wyniku podpisanych porozumień ponad 90% ziemi jest w posiadaniu wieczystym firmy ArcelorMittal. Z opracowanego dokumentu nie są zadowoleni przedstawiciele ArcerolMittal, o czym podczas sesji poinformował radnych Andrzej Morzonek, przedstawiciel firmy. Jego zdaniem urzędnicy z planu powinni usunąć wszystkie drogi publiczne, pasy zieleni oraz pozwolić na budowę obiektów bez ograniczeń wysokości. Szkopuł w tym, że jeśli dokument zostanie uchwalony, da możliwość firmie ArcelorMittal utworzenia strefy przemysłowej, a to może wpłynąć na jakość życia mieszkańców. Dlaczego?

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska stworzenie takiego specjalnego obszaru pozwoli na emitowanie do atmosfery większej ilości zanieczyszczeń czy przekraczanie norm hałasu.

 Autor: Grzegorz Jakubina
Zakład Technologii Koksowniczych
kontakt: gjakubina@itpe.pl

Źródła:

  1. https://gazetakrakowska.pl/krakow-goraca-dyskusja-o-przyszlosci-terenow-kombinatu-wiceprezydent-krakowa-do-arcelormittal-dzialacie-jak-klasyczny-deweloper/ar/c3-16992515
  2. https://wydarzenia.interia.pl/malopolskie/news-wazy-sie-przyszlosc-krakowskiej-huty-w-tle-walka-o-powietrze,nId,6376292

 

 

 

 

 

 

 

 

Głosowanie nad projektem planu odbędzie się 23 listopada

Źródła

https://gazetakrakowska.pl/krakow-goraca-dyskusja-o-przyszlosci-terenow-kombinatu-wiceprezydent-krakowa-do-arcelormittal-dzialacie-jak-klasyczny-deweloper/ar/c3-16992515

https://wydarzenia.interia.pl/malopolskie/news-wazy-sie-przyszlosc-krakowskiej-huty-w-tle-walka-o-powietrze,nId,6376292