29 września 2022 r Sejmowa Komisja Gospodarki i Rozwoju rozpatrzyła siedem poprawek zgłoszonych w trakcie drugiego czytania do projektu ustawy o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024. Zarekomendowała Sejmowi przyjęcie poprawki do przepisów regulujących rynek paliw stałych, tj. do ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz 4 rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, w tym Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 27 września 2018r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (Dz.U. 2018 poz. 1890). Poprawka ta czasowo (do 30 kwietnia 2023r.) zawiesza zakaz sprzedaży węgla brunatnego dla odbiorców indywidualnych. Zaproponowano także zawieszenie kary za wprowadzanie takiego paliwa (węgla brunatnego) do obrotu. Zaproponowano także by nie karać (również czasowo, do 30 kwietnia 2023r.) za łamanie uchwał antysmogowych w odniesieniu do węgla brunatnego. Rekomendowana poprawka wprowadza także zmiany do ustawy Prawo ochrony środowiska. Dotychczas obowiązujące przepisy dotyczące paliw stałych w ramach walki ze smogiem zabraniają sprzedaży węgla brunatnego indywidualnym gospodarstwom domowym. W głosowaniu w dniu 29.09.2022r. na 62 posiedzeniu Sejmu rekomendowaną poprawkę przyjęto.

Laboratoria analityczne Instytutu od wielu lat prowadzą badania węgla kamiennego i brunatnego jako surowców energetycznych pochodzących zarówno od krajowych producentów jak i z importu, i w nowej sytuacji w jakiej znalazły się paliwa węglowe są gotowe do wszechstronnej współpracy w tym obszarze.

 Autor: Teresa Topolnicka
Laboratorium Chemii Analitycznej
kontakt: ttopolnicka@itpe.pl

Źródła: