W dniach 19-22 września 2022 we Freibergu (Niemcy ) odbyła się konferencja ?International Freiberg Conference on Waste Gasification – Syngas & Hydrogen from Challenging Secondary Feedstock? zorganizowana przez IEC, TU Bergakademie Freiberg przy wsparciu Instytutu Fraunhofera IMWS Branch Lab ?Circular Carbon Technologies? oraz NK2 Network. W konferencji udział wzięło ponad 200 ekspertów z całego świata zarówno z przemysłu jak i z nauki.

Tematyka konferencji koncentrowała się na jednym z kluczowych wyzwań XXI wieku, a mianowicie przejściu od gospodarki liniowej, wysokoemisyjnej, do gospodarki niskoemisyjnej o obiegu zamkniętym. Podczas konferencji przedstawione zostały możliwości, wyzwania oraz postępy w zakresie termochemicznej konwersji (zgazowanie) odpadów w gaz syntezowy i/lub wodór do wykorzystania chemicznego. Poruszone zostały również problemy społeczne, ekonomiczne i ekologiczne związane z wdrażaniem tych technologii w kontekście dekarbonizacji i zrównoważonej transformacji przemysłu chemicznego.

W konferencji ze strony ITPE udział wziął dr inż. Tomasz Iluk (na zdjęciu) i dr hab. inż. Tomasz Chmielniak, którzy zaprezentowali doświadczenia naszego instytutu z zakresu zgazowania odpadowej biomasy i odpadów komunalnych. Naszym przedstawicielem była również dr inż. Joanna Bigda, która przedstawiła opracowaną przez ITPE koncepcję możliwości implementacji obiegu zamkniętego poprzez zgazowanie odpadów w warunkach polskich.

 Autor: Joanna Bigda
Zakład Transformacji Energetycznej
kontakt: jbigda@itpe.pl