W dniach od 6 do 9 września 2022 r. w Katowicach odbyły się Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutnictwa „Expo Katowice”. W ich trakcie, dnia 6 września, odbył się panel „Silesian Energy Storage Forum”, w którym mieliśmy zaszczyt uczestniczyć. W trakcie spotkania odbyły się 3 panele dyskusyjne pt.:

  • Śląski System Magazynowania Energii sposobem na zwiększenie regionalnego bezpieczeństwa energetycznego;
  • Śląski System Magazynowania Energii – formy i możliwości finansowania lokalnych inwestycji w obszarze energetyki nisko- i zeroemisyjnej;
  • Śląski System Magazynowania Energii – bilansowanie, monitorowanie i zarządzanie mikrosieciami – wyzwanie technologiczne naszego pokolenia.

W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele władz centralnych, władze samorządowe, jednostki naukowo-badawcze oraz przedstawiciele biznesu i sektora bankowego. Szeroko poruszono tematy związane z magazynowaniem „zielonej energii” oraz sposobami inwestycji i finansowania budowy Systemów Magazynowania Energii. Należy podkreślić, że również w naszym Instytucie realizowane są prace badawczo-rozwojowe związane z magazynowaniem energii. Badane są m.in.:

  • systemy magazynowania „zielonej”, nadmiarowej energii elektrycznej w formie wysokoenergetycznych produktów chemicznych – metanu i gazu ziemnego,
  • systemy magazynowania ciepła z wykorzystaniem materiałów zmiennofazowych (PCM),
  • systemy magazynowania „zielonej”, nadmiarowej energii elektrycznej w układach mechanicznych z wykorzystaniem infrastruktury pokopalnianej.

Magazynowanie energii jest obecnie jednym z najciekawszych i najbardziej pilnych problemów, który wymaga rozwiązania i wdrożenia na skalę przemysłową.

 Autor: Krzysztof Jastrząb
Zakład Transformacji Energetycznej
kontakt: kjastrzab@itpe.pl