Rok 2022 jest okresem o wyjątkowo dynamicznej zmienności cen nośników energetycznych. Głównym motorem napędowym tych zmian pozostają geopolityczne wydarzenia związane z sytuacją na Ukrainie oraz niepewność na rynkach kapitałowych na całym świecie.

Dynamika zmienności cen była szczególnie wyraźna w I i II kwartale br. W tym czasie wzrost ceny kontraktów terminowych osiągnął odpowiednio (w ujęciu od początku roku): gaz ziemny (TGEgasDA) – 112,7%, ropa naftowa (Crude Oil WTI) – 143,5%, energia elektryczna (TGeBase) – 184,9%, węgiel energetyczny (CIF ARA na ARGUS-McCloskey) – 218,2%. W III kwartale 2022 r. zaczęliśmy obserwować już pierwsze oznaki odprężenia rynków. Ceny kontraktów terminowych na energię elektryczną, węgiel energetyczny i ropę naftową spadły odpowiednio o: 34,3%; 8,4% i 18,4%. Wyraźnie spadła również cena uprawnień do emisji CO2 (15,2%). Duży wzrost zanotowały natomiast kontrakty terminowe na gaz ziemny (24,5%), co jest związane niechybnie ze zbliżającym się w Europie sezonem grzewczym. Obserwowane odreagowanie rynków w III kwartale nie zmienia natomiast wyraźnego trendu wzrostowego w ujęciu rocznym dla wszystkich z omawianych nośników energetycznych.

Chcąc reagować na zmienność cen kopalnych nośników energetycznych, przedsiębiorstwa energochłonne mogą optymalizować własny bilans energetyczny w ramach szeroko pojętej gospodarki o obiegu zamkniętym GOZ. Instytut Technologii Paliw i Energii posiada Zakład specjalizujący się w konsultingu z zakresu GOZ i pomaga przedsiębiorstwom w optymalizacji procesów przemysłowych.

Zapraszamy do kontaktu.

 Autor: Mateusz Kochel
Zakład Gospodarki o Obiegu Zamkniętym
kontakt: mkochel@itpe.pl | 32 621 65 53