Formowane paliwa stałe w postaci peletu (biomasa, SRF, RDF) powinny charakteryzować się odpowiednią wytrzymałością mechaniczną. Jest to parametr niezwykle is totny dla wytwórców energii. Pelet o słabej wytrzymałości mechanicznej staje się materiałem sypkim, stwarzającym problemy logistyczne i eksploatacyjne. Wzrasta ryzyko zapłonu bądź wybuchu w instalacjach podawania takiego paliwa. Badanie wytrzymałości mechanicznej peletu pozwala na kontrolę jakości dostarczanego paliwa i ułatwia wybór tych dostawców, którzy zapewnią jego odpowiednią jakość. Jakość paliwa będzie gwarancją bezproblemowej eksploatacji urządzeń wytwórczych producenta energii.

Wytrzymałość mechaniczna jest również jedną z podstawowych wielkości klasyfikujących pelet biomasy w celu wydania certyfikatu DINplus i ENplus. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku energii, Instytut opracował urządzenie do badania wytrzymałości mechanicznej peletu – PelTest. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości urządzenia, produkcję powierzono na mocy licencji firmie Testchem Sp. z o.o. Firma ta jest czołowym polskim producentem i dostawcą urządzeń labora toryjnych oraz au tomatycznych systemów pobierania i przygo towywania próbek paliw stałych do badań. Budowa i sposób działania urządzenia spełnia wymagania normy PN-EN ISO 17831-1:2016-02. Me todyka badań z wykorzystaniem urządzenia otrzymała akredytację Polskiego Centrum Akredytacji i została wdrożona w Labora torium Instytutu.

Urządzenie wyróżnia się:

 • Zgodnością z normą PN-EN ISO 17831-1:2016-02
 • Wzorową ergonomią i au tomatyzacją obsługi
 • Nowoczesną linią wzorniczą
 • Bezpieczeństwem i komfortem obsługi

Korzyści wynikające z wdrożenia urządzenia:

dla wytwórców i dostawców formowanych paliw stałych:

 • Nadzór nad jakością produktu
 • Gwarancja spełnienia wymagań odbiorców paliwa
 • Eliminacja problemów logistycznych i zagrożeń wybuchowych
 • Dobór właściwych surowców i dostawców w celu wytworzenia produktu o odpowiednich parametrach

dla odbiorców peletów:

 • Zapewnienie paliwa zgodnego z charakterystyką urządzeń wytwórczych
 • Ograniczenie ryzyka zapłonu i wybuchu
 • Wiarygodne podstawy rozliczeń z dostawcami
 • Stała kontrola parametrów paliwa
 • Obiektywne narzędzie w przypadku sporów jakościowych

Zapraszamy do współpracyAu tor: Mariusz Mastalerz
Zakład Gospodarki o Obiegu Zamkniętym
kontakt: mmastalerz@itpe.pl