W czerwcu i lipcu w ITPE przebywały na stażu naukowym dwie pracownice Instytutu Chemii i Technologii Węgla (Nur-Sułtan, Kazachstan) ‑ Kazankapova Maira Kuttybaevna i Kassenova Zhanar Muratbekovna. Staż odbywał się w ramach międzynarodowego programu BOLASHAK, ustanowionego przez Prezydenta Kazachstanu. Podczas stażu koleżanki z Kazachstanu zapoznały się szczegółowo z zakresem prac realizowanych aktualnie w instytucie, przedstawiły ciekawe prezentacje dotyczące działań badawczych prowadzonych przez nie w Kazachstanie, a także brały aktywny udział w pracach badawczych dotyczących sorpcji CO2 z gazów procesowych z zastosowaniem roztworów kwasów huminowych oraz charakteryzowaniu właściwości fizykochemicznych węgli. Podczas ich pobytu podpisane zostało memorandum o współpracy naukowej pomiędzy naszymi instytutami. Było nam niezmiernie miło gościć obie panie w murach naszego instytutu i liczymy na to, że współpraca obu ośrodków badawczych nabierze realnych kształtów.

Podziękowania skierowane do Dyrektora ITPE przez Dyrektora instytutu z Kazachstanu.