Wytwarzanie paliwa formowanego z odpadów komunalnych stanowi is totny etap w procesie recyclingu energetycznego odpadów. Proces formowania paliwa poprzedza segregacja obejmująca separację metali oraz materiałów niepalnych z odpadów, co pozwala wyselekcjonować z odpadów frakcje palne stanowiące surowiec do procesu formowania. Wyselekcjonowany surowiec odznacza się jednak dużą niejednorodnością morfologiczną, dlatego też przed przystąpieniem do formowania wymaga rozdrobnienia w młynie nożowym lub frezowym. Rozdrobniony materiał poddaje się następnie formowaniu, przeważnie w procesie peletyzacji. Wybór tej me tody formowania jest podyk towany koniecznością uzyskania jak największego zagęszczenia formowanej frakcji palnej odznaczającej się niewielką gęs tością nasypową w postaci nieprzetworzonej. Właściwe zagęszczenie formowanego surowca wymaga uzyskania optymalnego sprężu w trakcie formowania peletu w matrycy. Niewłaściwy dobór sprężu może spowodować brak kompak towania materiału lub uszkodzenie matryc i rolek dociskowych peleciarki.

Is totnym parametrem wpływającym na prawidłowe formowanie peletu jest również wilgotność kompak towanego surowca, s topień jego rozdrobnienia oraz obecność zanieczyszczeń metalicznych. Źle dobrana wilgotność wejściowa może spowodować zarośnięcie konfuzorów matrycy urządzenia przetwarzanym materiałem lub jego dalsze rozdrobnienie bez formowania. Brak kompak towania z dalszym rozdrobnieniem materiału może być obserwowany również w przypadku nadmiernego wstępnego rozdrobnienia surowca przed procesem peletyzacji. Zbyt gruby przemiał oraz obecność wtrąceń metalicznych w formowanym materiale może doprowadzić do nadmiernego zużycia podzespołów roboczych peleciarki lub w skrajnym przypadku do ich zniszczenia.


Zakład Transformacji Energetycznej Instytutu Technologii Paliw i Energii w Zabrzu dysponuje parkiem maszynowym umożliwiającym kompak towanie paliw z odpadów komunalnych, przy czym preferowanym urządzeniem do ich wytwarzania jest peleciarka z płaską ruchomą matrycą i nieruchomymi rolkami z możliwością płynnej regulacji docisku rolek roboczych. Możliwość płynnej regulacji docisku rolek umożliwia opera torowi pełną kontrolę nad aktualnym sprężem surowca w matrycy bez konieczności wstrzymywania procesu technologicznego.

 Au tor: Przemysław Pawłowski
Zakład Transformacji Energetycznej
Kontakt:  ppawlowski@itpe.pl | tel 32 621 65 52