Zasadniczym potwierdzeniem kompetencji technicznych laboratorium (wymaganym również przez PCA) jest pozytywny wynik uzyskany w badaniach biegłości (badaniach międzylaboratoryjnych). Realizacja tych badań polega na analizie jednorodnego i stabilnego materiału, który w postaci próbek zostaje dostarczony do laboratoriów uczestniczących w rundzie badania biegłości. Uzyskane przez laboratoria wyniki badań są przesyłane do organizatora, który przeprowadza analizę statystyczną i po przekształceniu wyników do postaci parametrycznej przeprowadza ich ocenę. Pozytywna ocena parametryczna wyników daje wzrost wzajemnego zaufania klientów, poszczególnych członków personelu laboratorium i kierownictwa firmy.

Wychodząc naprzeciw potrzebom laboratoriów badawczych w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla powołano jednostkę Ośrodka Badań Biegłości, która organizuje rundy badań biegłości. Jednostka ta w roku 2010 uzyskała akredytację PCA (PT004) organizatora badań biegłości. Zakres organizowanych rund przedstawia dokument PCA: http://www.itpe.pl/wp-content/uploads/2015/06/Zakres-akredytacji-PT-004.pdf

Plan realizacji rund w roku bieżącym: http://www.itpe.pl/wp-content/uploads/2022/03/Plan-2022-stan-25.03.2022r.pdf

Dzisiaj pragniemy zaprosić do uczestnictwa w rundzie organizowanej raz na dwa lata, a dotyczącej analiz oleju opałowego lekkiego i oleju opałowego ciężkiego – mazutu (runda MA/5/2022).

Zakres badań jest następujący:

zawartości: wody, siarki, węgla, wodoru, azotu oraz ciepło spalania, temperatura zapłonu (metoda zamkniętego tygla Pensky?ego-Martensa oraz metoda otwartego tygla Clevelanda), lepkość dynamiczna Stabingera, lepkość kinematyczna i gęstość.

Dotychczas chęć uczestnictwa potwierdziło 10 laboratoriów badawczych.

Szczegółowy terminarz realizacji rundy zostanie przedstawiony po zamknięciu listy zgłoszeń ? 30.04.2022 r.

W celu zgłoszenia się do udziału w niniejszej rundzie należy skorzystać z platformy EBOU (Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika) i zamówić próbki. Dostęp do strony logowania jest możliwy poprzez zakładkę Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika, umieszczoną na stronie internetowej Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, w strefie Ośrodka Badań Biegłości lub bezpośrednio wpisując adres w pole adresu przeglądarki:

http://ichpw.net/ichpw_bb_multi/

Wymagane jest również nadesłanie zamówienia usługi. Cena uczestnictwa
w rundzie przedstawiona została w planie realizacji rund w roku bieżącym. Jeżeli wymagane są dodatkowe dokumenty (np. oferta) prosimy o kontakt.

 Autor: Mariusz Mastalerz
kontakt:  mmastalerz@itpe.pl