W dniu 25 listopada br., odbyło się seminarium pt.: „Czysta energia – nowe wyzwania„. Seminarium zorganizowano w ramach działalności Ogólnokrajowej Sieci Laboratoriów Nadzorowanych LABIOMEN.

Wydarzenie to było okazją do spotkania i dyskusji na temat czystych nośników energii, jakimi są biomasa stała oraz wodór; prelegenci szeroko omawiali kwestie związane ze spełnieniem kryteriów zrównoważonego rozwoju biomasy do celów energetycznych oraz wymagania dotyczące laboratoriów wykonujących analizy paliwa wodorowego.

W trakcie szkolenia wygłoszono następujące referaty:

  • „Certyfikacja na zgodność KZR”, Delfina Rogowska, Instytut Nafty i Gazu – Kraków
  • „Badania jakości paliwa wodorowego do ogniw paliwowych PEM – infrastruktura badawcza, normy i procedury”, Teresa Topolnicka, IChPW Zabrze

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla składa uczestnikom podziękowania za liczny udział.

 Autor: Blanka Wilk
Laboratorium Chemii Analitycznej
kontakt: bwilk@itpe.pl | tel.: 32 62 16 215