Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w rundzie badań biegłości SUPS/24/2021 dotyczącej analiz stałych ubocznych produktów spalania:

Odpad o kodzie 100102 (popiół lotny) w zakresie badań:
S1– zawartości: wilgoci w próbce analitycznej, węgla całkowitego,
S2 – skład tlenkowy (SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, K2O, Na2O, SO3, P2O5, Mn3O4,TiO2, SrO i BaO)

Runda badań biegłości SUPS/24/2021 organizowana jest zgodnie z aktualnym akredytowanym programem badań biegłości STAŁE UBOCZNE PRODUKTY SPALANIA, wydanie J z dnia 24.07.2017r.

Niniejszy program badań biegłości skierowany jest do laboratoriów badawczych, które rutynowo wykonują badania stałych ubocznych produktów spalania. Obiekt badania biegłości powinien być traktowany przez Uczestnika w ten sam sposób jak rutynowo badana próbka.

Udział w rundzie jest odpłatny i wynosi dla zakresu analitycznego:
S1  – 500,00 zł netto,
S2  – 1000,00 zł netto,

Dla uczestników Sieci LABIOMEN, koszt uczestnictwa w zakresie analitycznym S1, zawarty jest w opłacie rocznej, w ramach podpisanej umowy.

W celu zgłoszenia się do udziału w niniejszej rundzie należy przesłać zlecenie na wykonanie usługi oraz zamówić próbki poprzez platformę EBOU (Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika) dostępną pod adresem http://ichpw.net/ichpw_bb_multi/

Prawidłowe zgłoszenie uczestnictwa w rundzie badania biegłości potwierdza wyświetlony monit: ?Zgłoszenie uczestnictwa w badaniu biegłości [numer rundy] przez uczestnika o numerze identyfikacyjnym [numer identyfikacyjny] zostało przyjęte w dniu [data i godzina zgłoszenia]?.

Harmonogram • przyjmowanie zgłoszeń poprzez EBOU
do dnia 30.09.2021r
 • wysłanie próbek Uczestnikowi (przesyłka kurierska)
od dnia 07.10.2021r
do dnia 08.10.2021r
 • wysłanie poprzez EBOU Arkusza wyników do Organizatora
do dnia 29.10.2021r
 • wysłanie skanu podpisanego Arkusza wyników do Organizatora
do dnia 05.11.2021r
 • wysłanie Raportu z badań biegłości Uczestnikowi
do dnia 26.11.2021r

Osoby odpowiedzialne za organizację rundydr hab. inż. Sławomir Stelmach prof. IChPW
 • Koordynator OBB,
  tel. (32) 271 00 41 wew. 300

mgr inż. Mariusz Mastalerz

 • Z-ca Koordynatora OBB,
  tel. (32) 271 00 41 wew. 234

mgr inż. Mateusz Kochel

 • Statystyk OBB,
  tel. (32) 271 00 41 wew. 553