Z przyjemnością informujemy, iż w ogólnopolskiej edycji Konkursu S towarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (SITPChem) na najlepszą pracę dyplomową z obszaru chemii, posiadającą walory zas tosowania w przemyśle, wykonaną w roku akademickim 2013/2014 pierwsze miejsce zajął

pracownik naszego Instytutu – Mateusz Szul.

SITPCHemCelem konkursu jest wyeksponowanie najcenniejszych cech, jakimi są rzetelna praca, pomysłowość ujęcia tematu, dojrzałość opracowania zagadnienia oraz jego utylitarność.

03 lis topada 2015 r. odbylo się posiedzenie Jury Konkursu SITPChem w składzie:

  • prof. Jacek Kijeński – Prezes SITPChem, przewodniczący jury
  • mgr inż. Anna Czumak-Bieniecka – Wiceprezes ZG SITPChem
  • prof. Henryk Bem – Członek ZO SITPChem w Łodzi
  • dr inż. Piotr Radomski – Członek ZO SITPChem w Krakowie
  • inż. Kazimierz Krasowski- Członek ZO SITPChem w Policach
  • dr hab. inż. Elżbieta Wojaczyńska – Członek SITPChem we Wrocławiu
  • dr Piotr Rusek – Członek ZO SITPChem w Puławach
  • dr inż. Sławomir Bem – Członek ZO SITPChem w Tarnowie.

W trakcie posiedzenia Jury zapoznało się z 10. pracami wyróżnionymi w pięciu edycjach regionalnych i rekomendowanymi do ogólnopolskiej edycji Konkursu SITPChem w 2015r.

Jury Konkursu wysoko oceniło poziom mery toryczny prac zgłoszonych do Konkursu jednocześnie przyznając pierwsze miejsce Mateuszowi Szulowi, absolwen towi Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej (aktualnemu pracownikowi IChPW) za pracę pt. Research of optimal SRF gasification conditions (Badania optymalnych warunków zgazowania SRF) napisaną pod kierunkiem dr. hab. inż. Krzysz tofa Piotrowskiego.

Laureaci Konkursu mają szansę promowania wyników swoich prac w takich czasopismach jak: CHEMIK, PRZEMYSŁ CHEMICZNY oraz OCHRONA PRZED KOROZJĄ.

Z treścią nagrodzonej pracy naszego kolegi można zapoznać się w bibliotece IChPW, zapraszamy serdecznie!

W dniu 25.11.2015 w Ustroniu-Jaszowcu odbyła się doroczna konferencja SITPChem „Przemysł chemiczny – wyzwania i bariery” podczas której nastąpiło uroczyste wręczenie nagród laurea tom Konkursu, poniżej kilka zdjęć z tej uroczys tości.

Nagrodą dla Mateusza Szula za zajęcie pierwszego miejsca, była m.in. kwota 2500 złotych, ufundowana przez dyrek tora Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, dr. inż. Aleksandra Sobolewskiego. Symboliczny czek zostal wręczony Mateuszowi w trakcie uroczys tości przez kierownika zespołu w którym Mateusz Szul pracuje, dr. inż. Tomasza Iluka.

Mateuszowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!