Z przyjemnością informujemy, iż w ogólnopolskiej edycji Konkursu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (SITPChem) na najlepszą pracę dyplomową z obszaru chemii, posiadającą walory zastosowania w przemyśle, wykonaną w roku akademickim 2013/2014 pierwsze miejsce zajął

pracownik naszego Instytutu – Mateusz Szul.

SITPCHemCelem konkursu jest wyeksponowanie najcenniejszych cech, jakimi są rzetelna praca, pomysłowość ujęcia tematu, dojrzałość opracowania zagadnienia oraz jego utylitarność.

03 listopada 2015 r. odbylo się posiedzenie Jury Konkursu SITPChem w składzie:

  • prof. Jacek Kijeński – Prezes SITPChem, przewodniczący jury
  • mgr inż. Anna Czumak-Bieniecka – Wiceprezes ZG SITPChem
  • prof. Henryk Bem – Członek ZO SITPChem w Łodzi
  • dr inż. Piotr Radomski – Członek ZO SITPChem w Krakowie
  • inż. Kazimierz Krasowski- Członek ZO SITPChem w Policach
  • dr hab. inż. Elżbieta Wojaczyńska – Członek SITPChem we Wrocławiu
  • dr Piotr Rusek – Członek ZO SITPChem w Puławach
  • dr inż. Sławomir Bem – Członek ZO SITPChem w Tarnowie.

W trakcie posiedzenia Jury zapoznało się z 10. pracami wyróżnionymi w pięciu edycjach regionalnych i rekomendowanymi do ogólnopolskiej edycji Konkursu SITPChem w 2015r.

Jury Konkursu wysoko oceniło poziom merytoryczny prac zgłoszonych do Konkursu jednocześnie przyznając pierwsze miejsce Mateuszowi Szulowi, absolwentowi Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej (aktualnemu pracownikowi IChPW) za pracę pt. Research of optimal SRF gasification conditions (Badania optymalnych warunków zgazowania SRF) napisaną pod kierunkiem dr. hab. inż. Krzysztofa Piotrowskiego.

Laureaci Konkursu mają szansę promowania wyników swoich prac w takich czasopismach jak: CHEMIK, PRZEMYSŁ CHEMICZNY oraz OCHRONA PRZED KOROZJĄ.

Z treścią nagrodzonej pracy naszego kolegi można zapoznać się w bibliotece IChPW, zapraszamy serdecznie!

W dniu 25.11.2015 w Ustroniu-Jaszowcu odbyła się doroczna konferencja SITPChem „Przemysł chemiczny – wyzwania i bariery” podczas której nastąpiło uroczyste wręczenie nagród laureatom Konkursu, poniżej kilka zdjęć z tej uroczystości.

Nagrodą dla Mateusza Szula za zajęcie pierwszego miejsca, była m.in. kwota 2500 złotych, ufundowana przez dyrektora Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, dr. inż. Aleksandra Sobolewskiego. Symboliczny czek zostal wręczony Mateuszowi w trakcie uroczystości przez kierownika zespołu w którym Mateusz Szul pracuje, dr. inż. Tomasza Iluka.

Mateuszowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!