W imieniu organizatorów pragnę przekazać podziękowania wszystkim uczestnikom XXX jubileuszowej Konferencji naukowo-technicznej KOKSOWNICTWO 2022. W roku bieżącym konferencja odbyła się w dniach od 6 do 7 października w hotelu Klimczok w Szczyrku i dała możliwość zapoznania się uczestnikom z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi współczesnych wyzwań stawianych branży koksowniczej oraz przemysłów kooperujących z koksownictwem. Tegoroczna konferencja wpisała się również w obchody 130-lecia SITPH.

Dużym wyróżnieniem w tegorocznej konferencji była obecność Ministra, Podsekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego Pana Piotra Pyzika.

Nieodłączną częścią jak w latach poprzednich był panel ekspertów pt. Nasze korzenie, dlatego szczególne podziękowania dla ekspertów biorących w nim udział: Markowi Ściążko – prowadzącemu panel, Józefowi Lisowi, Andrzejowi Mianowskiemu, Zygmuntowi Stomplowi, Andrzejowi Strugała, Edwardowi Szlękowi, Zdzisławowi Trzepizurowi, Andrzejowi Warzecha i Tadeuszowi Weneckiemu.

Równocześnie chciałbym bardzo podziękować przedstawicielom branży, którzy byli obecni osobiście w naszym corocznym wydarzeniu:

 • JSW KOKS S.A,
 • ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach,
 • WZK Victoria S.A,
 • Koksownia Częstochowa Nowa sp. z o.o.,
 • Koksownia Bytom sp. z o.o.,
 • JSW S.A.,
 • Zarmen sp. z o.o.,
 • PGG S.A.,
 • JSW Innowacje S.A.,
 • BP Koksoprojekt sp. z o.o.,
 • CLPB sp. z o.o.,
 • COMAX sp. z o.o.,
 • Polska Ceramika Ogniotrwała Żarów sp. z o.o.,
 • Remko sp. z o.o.,
 • Voltar System sp. z o.o.,
 • FIB Services International,
 • Refratec sp. z o.o.,
 • Ostrowieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych sp. z o.o.,
 • PRP ZK-REM sp. z o.o.,
 • DAW-Bytom sp. z o.o.,
 • MULTIVALVE sp. z o.o.,
 • BALTA S.A.,
 • PCC Trade & Services GmbH,
 • INSTAL Inżynieria Przemysłowa sp. z o.o,
 • K INVESTMENTS Sp. z o.o.,
 • LIBERTY OSTRAVA,
 • P-D Refractories Cz a.s.,
 • Trinecke żelezarny, a.s.,
 • CESKA KOKSARENSKA SPOLECNOST, z.s.,
 • PAUL WURTH, a.s.

oraz przedstawicielom nauki: AGH Kraków oraz Instytutowi Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

Szczególnie serdecznie dziękujemy firmom, które wsparły finansowo naszą konferencję:

 • JSW KOKS S.A,
 • WZK Victoria S.A,
 • Koksownia Częstochowa Nowa sp. z o.o.

Życząc sukcesów w codziennej działalności i do zobaczenia na kolejnej XXXI Konferencji, która mamy nadzieję, że odbędzie się znowu w tradycyjnej formie.

 

W imieniu organizatorów:
Aleksander Sobolewski,
Dyrektor Instytutu Technologii Paliw i Energii,
Prezes Oddziału Karbochemii SITPH.